Taxaties

Ook kunt u bij Bouw-Advies-Groep terecht voor een taxatie van uw woning,
of een woning die u op het oog heeft.

Wij noemen u elf veel voorkomende doelen van taxatie:

Financieringstaxatie t.b.v. hypotheek kopers
Taxatie t.b.v. boedelscheiding (echtscheiding)
Minnelijke waardering (taxatie tezamen met Belastingdienst)
Taxatie bij overlijden
Waardebepaling (schriftelijk) t.b.v. oversluiten hypotheek
Verkooptaxatie
Aankooptaxatie
Herbouwwaarde taxatie (t.b.v. opstalverzekering)
WOZ contrataxatie (o.a. tegen Gemeenteheffing zoals Onroerende Zaakbelasting)
Taxatie bij splitsing van onroerend goed (bijvoorbeeld in appartementsrechten)
Nieuwbouwtaxatie ( Wat wordt straks de waarde als de nieuwbouw klaar is?)