Keuringen bestaande bouw

Keuringen voeren wij veelal uit in opdracht van particulieren die, voordat zij overgaan tot het aankopen van een woning, zekerheid willen hebben over de staat waarin het huis dat zij op het oog hebben verkeerd.

Naast particulieren worden wij ook dikwijls ingehuurd door makelaars, om dezelfde hierboven omschreven reden.

Ook aannemers, provincie, gemeente en verzekeringsmaatschapijen huren ons dikwijls in om keuringen uit te voeren. Wanneer bijvoorbeeld op korte afstand van een bouwwerk gesloopt gaat worden, of water aan de bodem onttrokken wordt kunnen wij worden ingehuurd om vast te stellen welke schade veroorzaakt kan worden aan onroerende zaken. Wij krijgen dan de opdracht om voor aanvang van de bouw de omliggende gebouwen te controleren op aanwezige gebreken, en deze vast te leggen op foto/film. Hierdoor kan achteraf worden bepaald of een gebrek wel of niet is ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden.

Keuringen nieuwbouw

Uiteraard is het ook mogelijk dat u ons uitsluitend inroept voor de oplevering. Wat ook tot
de mogelijkheden behoort, is dat u ons inroept wanneer er een geschil is tussen u en de aannemer. Wat wij in dat geval doen is uw klacht toetsen op redelijkheid, en op hetgeen genoemd word "goed gebruik".